Bạn cần đăng nhập để có thể chơi game :D
Để quản lý Hero của mình, bạn nên xem qua bài này :D
Sức mạnh Sức mạnh
- Mỗi điểm sẽ tăng 10 Máu

Sức sống Sức sống
- Mỗi điểm sẽ tăng 1 Khả năng hồi phục

Sức bền Sức bền
- Mỗi điểm sẽ tăng 20 Thể lực

Máu Máu
- Máu ban đầu là là 100

Khả năng hồi phục Khả năng hồi phục
- Khả năng hồi phục ban đầu là 0
- Khả năng hồi phục sẽ giúp Hero hồi phục lượng máu bị mất của mình sau mỗi lượt đánh, khi Hero hết thể lực thì khả năng hồi phục sẽ bị mất.

Thể lực Thể lực
- Thể lực ban đầu là 200
- Thể lực của nhân vật, sử dụng trong việc "Tấn Công" và "Phòng Thủ", nếu hết thể lực thì Hero sẽ bị kiệt sức, lúc này mọi chỉ số của nhân vật sẽ bị giảm đi một nửa và mất đi khả năng hồi phục.

Giá trị ? là gì:
- Những dấu ? ở bảng thông tin của mỗi Hero là những chỉ số bí ẩn mà hệ thống ngẫu nhiên sinh ra khi bạn tạo nhân vật để làm nên sự khác biệt giữa các Hero.
- Để biết được dấu ? đó là con số bao nhiêu thì phải dựa vào kinh nghiệm của bạn, và sự quan tâm của bạn với Hero của mình, bạn chỉ có thể cảm nhận chứ ko có ai có thể nói cho bạn biết đâu, ngay cả Admin :D